یک مقام مطلع به روزنامه نیویورک تایمز گفت، در این احضاریه درخواست شده است تا اسنادی که به تمام حامیان مالی و میهمانان این کمیته مربوط می‌شود، هرگونه منفعتی از جمله بلیت فروشی و انداختن عکس با رئیس‌جمهوری، فایل‌های فدرال، اطلاعات فروشندگان، قراردادها و دیگر موارد تحویل داده شود.

این درخواست‌های جدید در واقع گسترش تحقیقات دادستان‌ها است که اواخر سال گذشته در بحبوحه طغیان تحقیقات از کمیته تحلیف آغاز شد. بر اساس آنها، تحقیقات پیرامون دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا که زمانی روی ارتباطات احتمالی او با روسیه حین انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ تمرکز داشت، بسیار فراتر از دفتر شورای ویژه تحقیقات رفته تا شامل تمام جنبه‌های زندگی بزرگسالی، تجارت، کمپین، تحلیف و ریاست جمهوری او بشود.

بازرسان همچنین تلاش دارند تا با استفاده از احضار کمیته تحلیف ترامپ مشخص کنند که آیا مقام‌ها و شخصیت‌های خارجی به صورت غیر قانونی به این کمیته کمک مالی کرده‌اند یا خیر. همچنین آنها قصد دارند تا مشخص کنند که آیا اعضای این کمیته اطلاع داشتند که این پرداخت‌ها غیر قانونی است یا خیر. این بازرسان همچنین درخواست دارند تا اسنادی که نشان می‌دهد کمک‌های مالی قانونی انجام شده است، ارائه شود.

بر اساس قوانین فدرال کمک خارجی به کمپین‌های فدرال، کمیته‌های اقدام سیاسی و صندوق‌های تحلیف و مراسم آغاز به کار ممنوع است. دادستان‌های آمریکایی همچنین درخواست دارند تا تمام اسناد مرتبط با فروشندگان و مقاطعه‌کاران همکار با کمیته تحلیف که رقم بی‌سابقه ۱۰۷ میلیون دلار را جمع‌آوری کردند و خرج‌های سخاوتمندانه‌ای داشتند، منتقل شود.