رسول کوهپایه زاده با اشاره به تجمع مالباختگان این پرونده مقابل دادستانی کل کشور اظهار کرد: دیروز در این تجمع آقای خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراها با مالباختگان این پرونده صحبت کردند و مشکلات انها را صبورانه شنیدند و موارد را یادداشت کردند که از ایشان سپاسگزارم.

وی افزود: برخورد و رفتاری که از طرف اقای خرم آبادی صورت گرفت نتایج خوبی داشت و آن اینکه اولاً بعد از قریب ۶ ماه از وقوع جرم و تشکیل پرونده موکلین احساس کردند که برای اولین بار مرجع ذی صلاح حرفهای آنها را شنیده و این نحوه برخورد عملاً التیام بخش مشکلات موکلین بود و تأثیر سازنده‌ای بر ۴ هزار خانواده‌ای که درگیر این مساله‌اند، داشت.

این وکیل دادگستری گفت: تقاضای موکلین این بود که اولاً در همین مرحله بازپرسی هر آنچه که از اموال و وجوه متهمان کشف شده به نسبت طلب شکات قبل از صدور رأی و قبل از سال جدید به آنها داده و مسترد شود که مورد توجه آقای خرم‌آبادی قرار گرفت و قول مساعد داد که اقدامات لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: موکلین همچنین به آزادی متهم ردیف دوم پرونده که رئیس هیأت مدیره و همسر متهم ردیف اول پرونده است که با قرار تأمین ۳ میلیاردی آزاد شده اعتراض کردند مبنی بر اینکه در پرونده چند صد میلیاردی وثیقه مناسبی صادر نشده و قول بررسی برای تسریع پیشنهاد داده شد تا دو نفر از دادیاران در کنار بازپرس پرونده به دلیل حجم شکات انجام وظیفه کنند.

کوهپایه زاده در پایان گفت: موضوعات مطرح شده در جلسه دیروز موکلین با آقای خرم‌آبادی، تلفنی به سرپرست دادسرای مربوطه داده شد و قرار شد طی نامه رسمی مراتب منتقل شود.