مسعود سریع القلم روز سه شنبه در خصوص چگونگی پخش گوشت های تنظیم بازار در فروشگاه های شهروند گفت: مقرر شد که یک نیم شقه گوسفندی(سردست یا ران) به وزن ۳ کیلو و ۵۰۰ گرم به شهروندان متقاضی داده شود.

وی ادامه داد: گوشت تنظیم بازار تحویلی به شهروندان به صورت بسته بندی است.

به گفته سریع القلم، توزیع این گوشت براساس کدملی هر شخص و ماهیانه یکبار خواهد بود.

مدیرعامل فروشگاه شهروند تصریح کرد: زمان توزیع گوشت تنظیم بازار هشت و ۳۰ دقیقه صبح و ۱۵ عصر است.

وی در خصوص قیمت بسته های گوشت نیز خاطرنشان کرد: قیمت آن بصورت روزانه و مصوب طرح تنظیم بازار است.

۳۹ شعبه فروشگاه شهروند در سراسر پایتخت وجود دارد.