محمدحسن‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به آخرین مصوبات این کمیسیون درباره سقف منابع عمومی کشور، گفت: طبق تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸، حدود ۱۵، ۱۶ هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه پیشنهادی دولت به منابع عمومی اضافه شده است.

وی با اشاره به رقم ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی کشور در لایحه بودجه ۹۸ که از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، اظهار داشت: با توجه به اضافه شدن حدود ۱۵، ۱۶ هزار میلیارد تومان به منابع عمومی بودجه ۹۸، این رقم به چیزی حدود ۴۲۳ هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه پیشنهادی دولت افزایش یافته است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ اضافه کرد: طبق مصوبه این کمیسیون، مقرر شد تا منابعی که به بودجه اضافه شده، در اختیار کمیسیون‌ها برای دستگاه‌های زیر مجموعه کمیسیون‌ها و نمایندگان برای استان‌ها تخصیص داده شود.

حسن‌نژاد در پایان در تشریح جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق درباره نحوه تخصیص منابع مازاد در بودجه ۹۸، خاطرنشان کرد: قرار شده مانند هر سال، رقمی از مازاد منابع بودجه به هر نماینده از محل ردیف طرح‌های ملی و تملک دارایی تعلق گیرد تا به آن تخصیص داده شود، عددی هم به کمیسیون‌ها تخیص می‌یابد تا درباره وزارتخانه‌ تحت نظارت‌شان تصمیم بگیرند، ردیف این تخصیص‌ها در بودجه مشخص شده است.