علی نجفی خوشرودی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت مجلس، اظهار داشت: نشست مذکور با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، معاونین و مدیران وزارت اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به منظور بررسی و تبادل نظر پیرامون ابزاری در حمایت از تبادلات تجاری INSTEX برگزار شد.

وی افزود: در این نشست وزیر امور خارجه گزارشی از سوابق و مذاکرات مربوط به ارائه سازوکار مذکور میان ایران و اروپا متعاقب خروج آمریکا از برجام ارائه و تاکید کرد ارائه این ساز و کار گام مثبت و اولیه از سوی اتحادیه اروپا برای حفظ منافع ایران در برجام است که منتظریم مراحل اجرایی و عملیاتی آن طی شود.

نجفی خوشرودی تصریح کرد: ظریف ضمن رد ارتباط INSTEX با FATF تاکید کرد این ارتباط را نمی پذیریم و حتی اعتراض کردیم که اقدام دیر هنگام اروپا در ارائه این ساز و کار نمی تواند مشروط باشد.

وی ادامه داد: تاثیر این ساز و کار در جلوگیری از امنیتی سازی ایران، منحصر نبودن فعالیت این ساز و کار به غذا و دارو، ضرورت ایجاد ساز و کار مشابه در ایران از دیگر موارد مطروحه در این نشست بوده است.