امروز (پانزدهم بهمن ماه) دومین جلسه سه‌جانبه‌ی کمیته دستمزد برگزار می‌شود؛ این جلسه راس ساعت ۴ عصر با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان، برگزار خواهد شد.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با جلسه عصر امروز می‌گوید: موضوع جلسه، محاسبه سبد معیشت خانوار و پیدا کردن راهکارهایی برای رساندن مزد به سبد است.

وی با بیان اینکه امیدواریم امروز روی سبد به توافقِ سه‌جانبه برسیم، افزود: براساس آمارهای مرکز ملی آمار، سبد محاسبه خواهد شد و امیدواریم در این جلسه، مثل جلسه قبل نمایندگان کارفرمایی غایب نباشند و محاسبات سبد خاتمه یابد.

موضوع دیگری که نیازمند بررسی سهجانبه است، راه‌های نزدیک نمودن دستمزد به سبد معیشت است؛ این درحالیست که در روزهای گذشته، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، نرخ سبد معیشت را حدود ۵ میلیون تومان مشخص کرد و شب گذشته نیز فراکسیون کارگری مجلس، رقم ۴ میلیون تومان را برای حداقل مزد پیشنهاد داد؛ در این اوضاع، نتایج کمیته دستمزد چگونه خواهد بود؛ توفیقی در پاسخ به این سوال با تاکید بر افزایش حداقل ۴۰ درصدی هزینه‌های زندگی و تورم انتظاری حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصدی برای سال آینده می‌گوید: مطمئن باشید که در محاسبات سبد، از حداقل‌های آماری کوتاه نخواهیم آمد.