محمدقسیم عثمانی در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیان تذکری به هیات رئیسه مجلس گفت: حفظ شان و منزلت و دفاع از جایگاه قانونی نمایندگان وظیفه هیات رییسه است.

وی با اشاره به صحبت‌های حسین مقصودی که در مخالفت با وزیر پیشنهادی بهداشت سخن گفته بود، خطاب به لاریجانی گفت: وقتی نماینده‌ای اینطور رفتار می‌کند این وظیفه شما است طوری برخورد کنید که این شیوه رویه نشود. این رفتار آقای مقصودی را همه خبرنگاران می‌بینند و چه شانی برای مجلس می‌ماند. این رفتارها شأن مجلس را به جایی می‌رساند که جلوی سخنرانی رئیس مجلس می‌ایستند مجلس با این شیوه سبک‌تر می‌شود.

علی لاریجانی در پاسخ به عثمانی گفت: ایرادتان وارد است و من هم عرض کردم که شما باید به عنوان مخالف صحبت می‌کردید.