مادرش می‌گوید اگر پول کافی داشت می توانستند موتورسیکلتی بخرد تا پسرش برای مدرسه رفتن کمتر دردسر بکشد. این کودک که آرزو دارد آتش نشان، پزشک یا فضانورد شود، هیچ وقت از سختی های مسیر شکایت نمی‌کند و حتی بارش باران هم باعث نمی شود مدرسه رفتن را ترک کند.