جابر انصاری در زمستان برای فرصت بیشتر بازی به پیکان منتقل شد. او که امیدوار بود در پیکان به روز های خوبش بازگردد، حداقل باید تا تابستان سال آینده برای بازی کردن صبر کند. با اعلام حسین فرکی، سرمربی پیکان، جابر انصاری به دلیل مصدومیت رباط صلیبی، ادامه فصل را از دست داد.

در چنین شرایطی شاید جای خالی انصاری در ترکیب پیکان به چشم بیاید.