سردار علی ذوالقدری، رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در توضیح این خبر گفت : صبح روز امروز و در پی اقدامات پلیسی، ماموران پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ موفق به شناسایی یک سردخانه در منطقه ستارخان شدند  که در بازرسی از این محل مشخص شد چندین تن گوشت قرمز که تاکنون می بایست در سطح بازار توزیع و در اختیار شهروندان قرار داده می شد، در این سردخانه احتکار و نگهداری شده است.

در حال حاضر هماهنگی های لازم با مرجع قضایی انجام شده و اقدامات لازم جهت توزیع محموله چند تنی گوشت قرمز کشف شده در دستور کار قرار گرفته است.