محمد شریعتمداری روز یکشنبه بعد از آیین افتتاح طرح بهداشتی در اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بین کارگر و کارفرما و دولت تفاهم خوبی وجود دارد، افزود: در یک نگاه سه جانبه گرایانه در جلسات شورایعالی کار و کمیته دستمزد آن شورا مباحث اولیه مربوط به فاصله گرفتن حداقل سبد معیشت با حداقل دستمزد طی هفته های گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در راستای فاصله بین حداقل معیشت با حداقل دستمزد و رسیدن آن به حداقل ممکن تلاش خواهد شد، تصریح کرد: افزایش حقوق دارای جز ثابت باشد که فاصله بین حداقل و حداکثر دستمزد در این جامعه بزرگ را تا حدودی کاهش دهد.

وی اضافه کرد: از طرفی دیگر درصدی رشد باشد تا همه اقشار و طبقات از آن بهره مند باشند که اگر تغییراتی در طبقات رخ دهد بی نظمی در پرداخت ها به وجود نیاید.

شریعتمداری اظهارداشت: به نظر می رسد تا حدود زیادی می توان به نیازهای جامعه کارگری را پوشش دهیم.

وی گفت: در سال ۹۷ به ویژه ماه های اولیه سال کارگران به دلیل افزایش قیمت ها براساس اعلام مرکز آمار ایران با مشکلاتی مواجه بودند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مذاکراتی با جامعه کارفرمایی خبر داد و بیان کرد: از آن ها در خواست کردیم خدمات بیشتری به کارگران ارائه کنند و اگر ضرورت داشت شیفت کاری را محدودتر کرده و بیکاری کارگران به حداقل ممکن برسد.

وی با اشاره به مذاکره با مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه ۹۸ افزود: در سال ۹۸ از افراد دارای درآمد ثابت که در جریان تحریم ظالمانه نظام سلطه از بار و فشار سخت تری در رنج هستند با ارائه سبد معیشتی و پوشش بیمه بیکاری بیشتر توجه می کنیم.

شریعتمداری در ادامه گفت: در زمان حال ۲۲ هزار میلیارد ریال منابع برای ۲۵۰ هزار نفر کارگری که در طول دوران به هر دلیلی واحدهای تولیدی آن ها تعطیل شده را تحت پوشش داریم.

وی تصریح کرد: دامنه را برای دوران موقتی که برخی واحدهای تولیدی از کار خارج شده تا دوباره به کار بازگردند باید گسترده تر کنیم از این رو تمهیداتی در این بخش اندیشیده شده که امیدواریم با حداقل مشکل فشارهای نظام سلطه را کاهش دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در سازمان تامین اجتماعی نظامی مستقر شده که نظرات مراجعه کنندگان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی بیان کرد: امروز مرکز اورژانش بیمارستان غرضی در یکی از نقاط پر جمعیت شهر افتتاح شد، در این بیمارستان ۲ هزار و ۱۰۰ متر فضای جدید اضافه شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای فعالیت های ساخت و ساز و تجهیزات اورژانس این بیمارستان حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: شرایطی را فراهم کردیم که بیماران اورژانسی و فوری در این اورژانس درمان شوند.

وی ادامه داد: تخت های ویژه بیمارستانی برای کودکان در این بیمارستان وجود دارد که با توجه به گسترش جمعیت در این نقطه نیازمند خدمات بیشتری هستیم.

شریعتمداری با اشاره به جمعیت زیاد کارگران در اصفهان ، تصریح کرد: ستون فقرات تولید کشور در اصفهان ساکن هستند.

وی ارائه خدمات در حوزه کارگری از وظایف اساسی سازمان تامین اجتماعی است، از این رو مسیر توسعه این فعالیت هم برای خدمات سرپایی و بستری متناسب با توانایی های سازمان ادامه پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور افتتاح طرح استانداردسازی اورژانس بیمارستان غرضی و درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان تیران و کرون به اصفهان سفر کرده بود.