تمرین تیم فوتبال پرسپولیس امروز (یک‌شنبه) از ساعت ١١ در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد.

در این تمرین همه ملی‌پوشان این تیم یعنی علیرضا بیرانوند، بشار رسن و احمد نورالهی حضور داشتند. همچنین دیگر ملی پوش پرسپولیس یعنی مهدی ترابی اولین تمرین خود را با این تیم انجام داد.

در بخش اول تمرین بازیکنان در قالب ٣ تیم در قسمت کوچکی از زمین به پاس‌کاری فشرده پرداختند.

دو تیم در مرکز باید سعی می‌کردند توپ را از همدیگر بگیرند و اعضای تیم سوم که در اطراف قرار داشتند وظیفه پشتیبانی تیم صاحب توپ را بر عهده داشتند.

در تمرین بعدی بازیکنان به انجام دوهای سرعتی و پریدن از روی موانع پرداختند.

بعد از این، بازیکنان به دو قسمت تقسیم شدند. گروهی از جناحین سانتر می‌کردند و گروه دیگر با ضربه سر یا پا به سمت دروازه شوت می‌زدند. این قسمت با شوخی و کری زیادی بین بازیکنان همراه بود.

در قسمت بعدی تمرین بازیکنان در دو گروه به فوتبال فشرده با یک دروازه و در نیمه زمین پرداختند.

آخرین تمرین مشابه قسمت قبلی بود با این تفاوت که فوتبال فشرده با دو دروازه انجام شد.