کی روش در فوتبال ایران هم موافق داشت و هم منتقد. هر دو طرف درباره قدرت فنی او به وجه مشترکی رسیده اند و اعتقاد دارند او از این نظر فوق العاده بود. حالا با رفتن کی روش هم خیلی ها از او تقدیر و تشکر کرده اند. جدایی کی روش از ایران برای خیلی ها به معنای خداحافظی همیشگی اوست و دیگر به کشور بازنمی گردد ولی وقتی در این باره از مربی پرتغالی سوال می کنیم می گوید: «فراموش نکنید، فردایی هم وجود دارد.» و این یعنی او امیدوار است روزی دوباره به فوتبال ایران بازگردد.