در جلسه علنی امروز (یکشنبه‌) مجلس شورای اسلامی طرح " اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل "۴۹" قانون اساسی با قید دو فوریت در دستور مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که نمایندگان با ۱۴۴ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با بررسی این طرح به صورت دو فوریت مخالفت کردند.

مجدداً از نمایندگان برای بررسی این طرح به صورت یک فوریت راگیری صورت گرفت که آنها با ۱۶۳ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر موافقت کردند.