امروز (یکشنبه) مرکز آمار میزبان خبرنگاران بود و مدیران این مجموعه با گذری بر عملکرد ۴۰ ساله توضیحاتی در این باره و سایر حوزه‌های فعالیت این مرکز ارائه کردند.

پارسا - رئیس مرکز آمار - در این نشست با اشاره به اینکه قانون جدید آمار در کمیسیون تخصصی آمار به تأیید نهایی رسیده است، اعلام کرد که قانون جدید برای تصویب به دولت و سپس به مجلس تقدیم خواهد شد.

وی ادامه داد: تضعیف غیرکارشناسانه به آمارهای رسمی، تردیدآفرینی مبتنی بر بدبینی، اغراض سیاسی، ناآگاهی از روش‌های تولید آمار و تفسیرهای غلط از اعداد، مسائلی است که نظام آماری کشور را تهدید می‌کند.

پارسا گفت: از نقدهای عالمانه و بی‌رحمانه استقبال می‌کنیم اما نقدهای بدبینانه و از روی جهل را نمی‌پذیریم.