این پدیده به خودی خود ضربه‌ای بزرگ برای آمریکا محسوب می‌شود و در صورت اشاعه همین دیدگاه، اقتصاد بانکی – تجاری آمریکا شاهد ضربه‌ای هولناک خواهد بود. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که مدتهاست کشورهای جهان به تدریج با امضای توافقات پرتعدادی به این جمع بندی و اقدام رسیده‌اند که مناسبات مالی – تجاری خود را با ارزها و پول ملی خود به انجام برسانند و در نتیجه، دلار را رسماً از مناسبات مالی فیمابین خود حذف نمایند.

 جای تعجب است که برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی و رسانه‌ای که گرایش محسوسی به جریان انحرافی داشته‌اند و هنوز هم دارند، از هر فرصتی برای نیش زدن به برجام و به زیر سوال بردن برجام و پیامدهایش استفاده می‌کنند.

بدون اصرار به نام بردن و حمله به این و آن، لازم است همگان الفبای سیاست ورزی با عنایت به مصالح ملی و منافع کشور را بهتر از گذشته بیاموزند و به الزامات و اقتضائات آن به درستی و کمال، پایبند بمانند. این سئوال جدی واقعاً مطرح است که چرا عده‌ای بدون در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح کشور به گونه‌ای موضع می‌گیرند و عمل می‌کنند که گوئی در زمین دشمن بازی می‌کنند؟ عقل و منطق ایجاب می‌کند که سیاست ورزی‌ها به تقویت وحدت و یکپارچگی جامعه در قبال تهاجمات بیگانه منجر شود و اعتماد به نفس نیروهای وفادار به نظام را زیر خیمه انقلاب افزایش دهد. اگر دشمن احساس کند که با هر تصمیم و اقدامش می‌تواند به تقابل و تفرقه میان نیروهای انقلاب دامن بزند و آنها را رودرروی همدیگر قرار دهد، قطعاً در اقدامات شرورانه خود تردید نخواهد کرد که می‌بینیم تردید هم نمی‌کند.