در بیانیه صادر شده از سوی دفتر امور آوارگان جنبش حماس آمده است که از محتوای بیانیه وزارتی که در آن بر مخالفت با اسکان آوارگان فلسطینی و پایبندی به حق بازگشت آوارگان فلسطینی به وطنشان تاکید شده و از سازمان‌های بین‌المللی خواسته شده که به مسئولیت‌های خود عمل کرده و نقش مؤثری در حمایت مالی از آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) و تکمیل طرح بازسازی اردوگاه نهرالبارد ایفا کنند، قدردانی کرده است.

جنبش حماس همچنین از دولت لبنان خواسته است که حقوق اقتصادی و اجتماعی و انسانی تمامی آوارگان فلسطینی را به عنوان یک خواسته عادلانه طبیعی محقق سازد که در رأس آنها حق کار، حق تملک و عضویت در سندیکاها است.

این جنبش خاطرنشان کرده است که اعطای حقوق انسانی اساسی آوارگان به آنها نقطه‌ای اساسی در زندگی آنها و عامل اصلی و محوری در روابط مشترک لبنان و فلسطین است.

حماس همچنین از دولت لبنان خواسته است که زمینه برگزاری گفت‌وگوی فراگیر میان طرف‌های لبنانی و فلسطینی به منظور بررسی تمامی مسائل مشترک و عدم تعامل امنیتی با اردوگاه‌ها را فراهم سازد.

این جنبش در ادامه بیانیه خود بر لزوم ارائه تسهیلات در واردات مصالح ساختمانی به اردوگاه‌های فلسطینی تاکید کرد و افزود، بسیاری از منازل این اردوگاه در آستانه ریزش و تخریب قرار دارند و جان آوارگان فلسطینی را تهدید می‌کنند.

در پایان این بیانیه آمده است که گفت‌وگو و تفاهم نکته‌ای اساسی در روابط دولت لبنان و آوارگان فلسطینی بوده و حماس همواره بر اهتمام خود به برقراری بهترین روابط میان طرفین لبنانی و فلسطینی تأکید کرده است.