ذوب آهن در ادامه فعالیت نقل و انتقالاتی خودش در پنجره زمستانی دو بازیکن جوان به خدمت گرفت.

علیرضا چراغعلی و علیرضا منظمی که به ترتیب سهمیه زیر ۲۳ و ۲۱ سال محسوب می شوند طی قراردادی سه ساله به ذوب آهن پیوستند.