در حال حاضر «خوان گوایدو» که رهبر مخالفان و رئیس جمهور خودخوانده است ریاست مجمع ملی ونزوئلا را بر عهده دارد.

مادورو که در جمع طرفداران خود در کاراکاس صحبت می‌کرد این پیشنهاد را مطرح کرد و گفت که مجمع قانون اساسی ونزوئلا درباره برگزاری پیش از موعد انتخابات مجمع ملی که قرار است در سال ۲۰۲۰ برگزار شود، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

خوان گوایدو در تاریخ ۲۳ ژانویه به دنبال تظاهرات ضد دولتی در کاراکاس، خود را «رئیس جمهور موقت» ونزوئلا خواند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در مخالفت با نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور قانونی و کنونی ونزوئلا گفت که خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت می‌شناسد.