در این دیدار و گفت‌وگوی سه‌ساعته که با ضیافت میزبان به افتخار هیأت روس پایان یافت، آخرین تحولات سیاسی و میدانی سوریه و موانع فراروی تشکیل کمیته قانون اساسی این کشور از جمله در زمینه نهایی‌سازی فهرست نمایندگان جامعه مدنی در این کمیته، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

طرفین در این گفت‌وگوها درباره دستور کار و پیش‌نویس بیانیه پایانی نشست آتی سران آستانه در سوچی (۲۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴ فوریه ۲۰۱۹) نیز تبادل نظر کردند.

حسین جابری انصاری و ورشنین همچنین در این دیدار درباره آخرین تحولات یمن و روند اجرای توافقات استکهلم و موانع فراروی آن گفت‌وگو و رایزنی کردند.