«سعد الحریری» پس از ۹ ماه رایزنی سرانجام برای سومین بار کابینه لبنان را تشکیل داد؛ کابینه‌ای که اولین برنده آن را می‌توان جریان مسیحی و متحد حزب‌الله دانست که موفق شد یک‌سوم تعیین‌کننده را در اختیار بگیرد.

نکته قابل‌توجه در ترکیب کابینه جدید لبنان حضور ۴ وزیر زن در پست‌های مختلف است. یکی از این وزرا، «می شدیاق» است که مسئولیت وزارتخانه توسعه اداری به او سپرده شده است. خانم «ندا البستانی» نیز که مانند شدیاق، مسیحی مارونی است، از طرف جریان ملی آزاد، به سِمت وزیر انرژی و آب منصوب شد.

همچنین، خانم «ریا الحسن» از طرف حزب المستقبل وزیر کشور (مسئول برگزاری انتخابات آتی) شده است. «ویولت صفدی» مسیحی ارتودوکس هم از طرف حزب المستقبل تصدی وزارت امور زنان را برعهده گرفت.

این برای اولین بار در تاریخ لبنان است که ۴ زن در ترکیب کابینه حضور دارند و یک زن نیز به عنوان وزیر کشور انتخاب شده است.

9371944_640