لیست خودرو‌های ۲۰۰ میلیون تومانی تولید داخل در بازار به شرح زیر است: 

9368583_960