برای سازوکار مذکور یک نهاد مالی تشکیل می‌شود؛ میزبان این نهاد پاریس است؛ آلمان آن را مدیریت می‌کند و انگلیس ‌مسئول ‌حسابرسی خواهد بود.

اما این سازوکار دقیقا چگونه کار خواهد کرد و ایران چگونه می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود؟

ویدیوی زیر را تماشا کنید: