حسن جهانشاهلو افزود: این افراد نامه های شهرداری فردیس را جعل می کردند و در تهاتر ها دست داشتند.

وی اظهار داشت: تاکنون طبق مستندات موجود میزان تخلفات این افراد ۵۰ میلیارد ریال برآورده شده

است که احتمال افزایش این مبلغ وجود دارد.

جهانشاهلو گفت: پرونده این تخلف اداری در شعبه ۷ بازپرسی دادگستری فردیس در دست بررسی است.

وی افزود: تاکنون ۱۰ نفر شاکی این پرونده شناسایی شده اند.

شهر ۵۰۰ هزار نفری فردیس در جنوب شرقی کرج مرکز استان البرز قرار دارد.