کارگران در آفریقای جنوبی پس از پیدا کردن خودروی فرسوده به شیوه غیرقابل باور آن را جابجا کردند.

تا قبل از دیدن این ویدئو تصور می‌شد چرخ‌های دستی موجود در بازارها و فروشگاه‌ها تنها برای حمل مواد غذایی و خریدهای کوچک بکار می‌رود.

اما ویدئویی که در زیر مشاهده خواهید کرد، نشان می‌دهد که چند کارگر آفریقایی که یک خودرو بازیافتی پیدا کرده بودند، برای جابجایی آن از سه چرخ دستی استفاده کردند.