مأموران اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق به بازداشت اعضای باندی شدند که یک زندانی را از بیمارستان امام خمینی (ره) فراری داده بودند.

اعضای این باند ۶ نفره سارقان مسلح، ظهر نهم آبان ۹۷ با ورود به محوطه بیمارستان امام خمینی (ره) و تیراندازی در محوطه بیمارستان، اقدام به خلج سلاح مأمور بدرقه زندان کرده و یک مجرم را فراری دادند.

این باند در پرونده خود ۳۰۰ فقره سرقت را ثبت کرده‌اند و در تمامی سرقتها، سلاح همراه خود داشتند.

فیلم زیر لحظه بازداشت اعضای این باند را در یک عملیات غافلگیرانه به تصویر کشیده است.