در این فیلم که از دو دوربین مداربسته تهیه شده است جزییات فراری دادن زندانی توسط نوچه هایش نشان داده می شود و این درحالی است که پدری دختربچه وحشت زده اش را در گوشه ای پنهان می کند مردی روی ویلچر سعی در فرار از مهلکه دارد و زنان و مردان هرکدام به سمتی فرار می کنند.