میشل عون، رئیس جمهوری لبنان خاطرنشان کرد: تشکیل دولت جدید در لبنان باعث پویایی بازارهای مالی  و اوراق دولتی شده است.

بنا بر گزارش الیوم‌السابع، رئیس جمهوری لبنان تاکید کرد: اقدامات برای اعتمادسازی در لبنان ادامه دارد و بحران تشکیل دولت به ما این درس مهم را داد که نباید با اینگونه مسائل بازی کرد.

وی در ادامه افزود: در لبنان چندین دستاورد محقق شده و در رأس آن برقراری ثبات امنیتی پس از درگیری با تروریسم، اخراج تروریست‌ها از خاک لبنان، کاهش عملیات سرقت از بانک‌ها، کاهش آدم ربایی، نبود انفجارهای تروریستی به دلیل انهدام گروه‌اهی تروریستی توسط نیروهای ارتش و دستگاه‌های امنیتی، آغاز عملیات استخراج نفت، احیای مؤسسه‌های نظامی، امنیتی، قضائی و روش دیپلماتیک، تصویب قانون انتخابات است که به موجب آن انتخابات پارلمانی اخیر برگزار شد.

میشل عون همچنین گفت: ما برای بهبود وضعیت مالی و اقتصادی، حل بحران آوارگان سوری و پیامدهای آن و همچنین مبارزه با فساد تلاش خواهیم کرد.