سامان قدوس بعد از ناکامی در رسیدن به فینال جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ با تیم ملی ایران بعد از شکست دوشنبه شب گذشته مقابل ژاپن، دبی را به مقصد پاریس ترک کرد تا بار دیگر به تمرینات آمیان اضافه شود.

در شرایطی که آمیان در لیگ یک فرانسه اوضاع و احوال مساعدی نداشت خستگی ناشی از بازی های فشرده در جام ملت های آسیا باعث شد تا کریستوف پلیسیر سرمربی این تیم در آستانه بازی با ریمس در لیگ یک فرانسه روی نام ستاره ایرانی قلم قرمز کشیده و سامان قدوس را از فهرست آمیان برای این بازی کنار بگذارد.

به نوشته رسانه های فرانسوی سامان قدوس در کنار سه بازیکن مصدوم آمیان در بازی این هفته با ریمس جزو لیست ۱۸ نفره نخواهد بود تا با استراحت کافی برای بازی های آتی به ترکیب اضافه شود. بازی بعدی آمیان در خانه مقابل کان خواهد بود رویارویی این دو تیم در هفته آتی از اهمیت بسیار زیادی در انتهای جدول برخوردار است.