خبرگزاری آناتولی نوشت، ترکیه یک کارمند کنسولگری آمریکا را به صورت رسمی به جاسوسی متهم کرد.

بر این اساس، دستگاه قضایی این کشور روز جمعه یک کارمند ترکیه ای کنسولگری آمریکا در استانبول را که بازداشت وی روابط میان آنکارا و واشنگتن را تیره کرده است، به طور رسمی به جاسوسی متهم کرد.

بر اساس این گزارش، دادگاهی در استانبول روز جمعه کیفرخواست ارائه شده توسط یک دادستان که خواستار مجازات حبس ابد برای "متین توپوز" به اتهام جاسوسی و اقدام برای سرنگونی دولت ترکیه شده بود، پذیرفته است.

محاکمه توپوز که در کنسولگری آمریکا مسئول برقراری ارتباط میان مقامات آمریکایی و تیپ مبارزه با قاچاق مواد مخدر پلیس ترکیه بود در تاریخ بیست و شش ماه مارس در دادگاه استانبول آغاز خواهد شد. توپوز اکتبر سال ۲۰۱۷ بازداشت شد. مقامات ترکیه وی را به ارتباط با فتح الله گولن، خطیب ترکیه ای ساکن پنسیلوانیای آمریکا که مقامات ترکیه وی را عامل و طراح اصلی کودتای ‌‌نظامی نافرجام ‌‌پانزدهم ‌ژوییه سال ‌‌‌۲۰۱۶ این کشور می دانند، متهم کرده اند.