تیم ملی قطر با غلبه بر ژاپن به عنوان قهرمان جام ملت‌ها آسیا دست یافت.

بعد از پایان جام سعد الشیبدروازه بان قطر برترین گلر جام شد.

تیم ملی ژاپن به عنوان با اخلاق‌ترین تیم انتخاب شد که این جام به یوشیدا کاپیتان ژاپن اهدا شد.

المعز علی جایزه برترین گلزنان جام را دریافت کرد.