علیرضا رحیمی درباره بررسی CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاثیر نظر هیات نظارت و کمیسیون‌ها بر تصویب این لوایح گفت: ساز و کار قانونی فعلا در اختیار مجمع است و اینکه به هر حال اعضای هیات نظارت مجمع و اعضای کمیسیون‌ها عضو مجمع هم هستند قاعدتا در نگاه آن‌ها هم در بررسی این لوایح تاثیر خواهد گذاشت.

وی تاکید کرد:‌ مهم‌تر از تاثیر آن‌ها بر مجمع عدم تاثیرپذیری و بی‌توجهی کل اعضای مجمع نسبت به فشارهای روانی و سیاسی بیرونی است. اینکه به اندازه کافی نگاه کارشناسی و مطالعات لازم را داشته باشند و منافع این لوایح را به صورت واقعی ببینند.

این عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرد:‌ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مصلحت کشور و نیاز مردم را در نظر بگیرند و در نهایت به تشخیص خودشان عمل کنند.نگاهی که ما داریم این است که امیدواریم با پختگی و سطح کارشناسی که در اعضای مجمع است و سوابقی که در مدیریت کشور داشته‌اند بتوانند این مصلحت را تشخیص دهند و این لوایح به تصویب مجمع برسد.