حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خیلی از این نوع رفتار سیاسیون گلایه مند است، او اعتقاد دارد که جای طرح مباحث کارشناسی در تریبون های رسمی نیست.

وی افزود: اعضای مجمع، مصالح کشور را در نظر می گیرند. موضوع اف ای تی اف بحث عمومی و کوچه و خیابان نیست بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام با درنظر گرفتن تمام جوانب کارشناسی نظر خود را اعلام خواهد کرد.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تهران یادآور شد: مگر کسانی که با لوایح اف ای تی اف موافقت یا مخالفت می کنند، این لوایح را خوانده اند؟ خیر نخوانده اند. ثانیا مگر لوایح اف ای تی اف را بخوانند سردر می آورند؟ مباحث مندرج در این لوایح بسیار پیچیده است و به راحتی نمی تواند آن مباحث را فهمید. پس کسانی که اظهار موافقت و مخالفت می کنند چه طور به راحتی موضعگیری می کنند؟

وی با انتقاد از طرح مباحث کوچه بازاری درباره لوایح اف ای تی اف، ادامه داد: این حرف ها بی ارزش و بی معنا است. سیاسیون بگذارند کار بررسی لوایح اف ای تی اف در جایگاه خودش یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام جمع بندی و به نتیجه برسد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: کسانی که تریبون دارند، حالا اصولگرا یا اصلاح طلب هستند، بدانند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فارغ از فضا سازی های سیاسی دارند کار کارشناسی انجام می دهند.

وی ادامه داد: امیدوارم شنبه هفته آینده کار بررسی و جمع بندی درباره پالرمو به پایان برسد اما سی اف تی هنوز به صحن مجمع  شخیص نیامده است. البته احتمال دارد مجمع برای بررسی سی اف تی جلسه فوق العاده بگذارد.