سروان مسعود خانجانی افزود: رانندگانی که قصد سفر به شهرهای شمالی کشور را دارند از سایر محورهای ارتباطی و جایگزین بهره گیرند.

وی بیان داشت: با توجه به احتمال ریزش بهمن در این محور، مسافران در محدوده های بهمن گیر به ویژه در محدوده شهرستانک ، امام جمعمه تا کندوان توقف نکنند.

خانجانی گفت: ازابتدای فصل پاییز تاکنون ۱۵ فقره ریزش بهمن و سنگ درجاده کرج - چالوس رخ داده است.

وی بیان داشت: اطمینان از سلامت فنی خودرو و سوخت کافی از نیازهای اساسی برای تردد در محورهای کوهستانی مانند جاده کرج - چالوس است.

کارشناس کنترل ترافیک پلیس راه البرز یادآورشد: رانندگان قبل از سفر از سالم بودن بخاری و برف پاک کن خودرو ها اطمینان حاصل کنند.

وی گفت: رعایت فاصله طولی برای پیشگیری از بروز حوادث رانندگی در جاده های البرز ضروری است.

استان البرز دارای یک هزار و۴۵۰ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده ای کشور مربوط به راه های این استان می باشد.

نیمی از جاده ۱۶۰ کیلومتری جاده کرج -چالوس درحوزه استان البرز و بقیه حوزه استان مازندران است.

روزانه بیش از ۲۲۰ هزار وسیله نقلیه درراه های استان البرز تردد می کنند.