این خانه که زادگاه امام خمینی(ره) هم بوده، درحاشیه شمالی رودخانه خمین در محله قدیمی سرپل قرار دارد. این خانه حدود۱۵۰ سال قدمت دارد و متناسب با اقلیم خمین و استان مرکزی از خشت، گل و چوب ساخته شده است.