سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در مصاحبه به «سی‌بی‌ان» مدعی شده است که ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر آمریکا، لطفی است که از جانب خداوند بر مردم این کشور ارزانی شده است!

وی در این باره مدعی شد: فکر می‌کنم خدا از هر یک از ما می‌خواهد که نقش متفاوتی را ایفا کنیم و برای همین است که فکر می‌کنم ریاست جمهوری ترامپ هم خواست خدا بوده است و درست به همین دلیل وی در جایگاه فعلی است.

سندرز در ادامه ادعاهای خود افزود: فکر می‌کنم که او کار بزرگی در حمایت از آنچه که برای مردم با ایمان مهم است، انجام داده است.

وی در عین حال با توجه به اینکه دموکرات‌ها ساخت دیوار مکزیک را امری غیراخلاقی تلقی می‌کنند؛ گفت: این ایده که حفاظت از مردم آمریکا را بی‌اخلاقی تلقی کنیم، مسخره است.