شبکه الکاس قطر  خبر داد مرتضی پورعلی گنجی، مدافع تیم ملی کشورمان و عضو باشاه یوپن بلژیک به تیم العربی قطر پیوست.

قرارداد پورعلی گنجی با العربی ۳ و نیم ساله است.