محمدحسین فرهنگی درباره شفاف سازی بودجه سازمان های دولتی گفت: با پایان مرحله درآمدی و هزینه ای لایحه بودجه ۹۸ ؛ بررسی و شفاف سازی بودجه‌ای ۳۸۲ شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی و ۲ مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت در پیوست امسال آمده است.

 او گفت: در گذشته اوضاع شرکت های دولتی بصورت جدی بررسی و شفاف سازی نمی شد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس با بیان اینکه ۱۲۷۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است، افزود: مجموع شرکت های وابسته به دولت ۳ برابر بودجه عمومی کشور را دریافت می کنند.

فرهنگی با بیان اینکه بخش عمده بودجه کشور در برخی شرکت های دولتی صرف می شود، افزود: شرکت ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی در مجموع همین شرکت های وابسته به دولت محسوب می شوند.

او افزود: ۱۴ و نیم درصد فروش نفت خام و میعانات گازی به عنوان بودجه شرکت ملی نفت است.

محمد حسین فرهنگی از تشکیل کمیته ای برای بررسی بودجه شرکت های دولتی خبر داد و گفت: این کمیته که از کارشناسان مختلف تشکیل شده است، سیاست گزاری های مربوط به بودجه شرکت های دولتی، تعداد کارکنان، بازنشستگی و برخی اطلاعات دیگر را بررسی می کنند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس در مورد افزایش بهره وری و حقوق کارکنان شرکت ها گفت: تمامی افزایش حقوق و پاداش این شرکت ها بر اساس بهره وری آنان تحقق می یابد.

 او با بیان اینکه ضعف بودجه نویسی کم توجهی به بودجه شرکت های دولتی است گفت: بسیاری از شرکت ها هزینه های زیادی را به دولت تحمیل کرده اند.

 این نماینده مجلس با بیان اینکه عضویت همزمان مقامات دستگاه های اجرایی و دولتی در هیأت مدیره شرکت ها ممنوع شده است گفت: دیوان محاسبات کل کشور براین موضوع نظارت خواهد کرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس افزود: شرکت های وابسته به دولت از این پس بر اساس میزان درآمد و تخصص تفکیک می شوند.

او در مورد مالیات، حقوق کارمندان و معافیت حقوقی گفت: نتیجه جلسات این شد که دیگر شاهد رشد پلکانی حقوق نخواهیم بود.

فرهنگی افزود: افزایش ۲۰ درصدی حقوق قطعی است و مالیات بصورت پلکانی گرفته می شود، هر که درآمدی بیشتری دارد مالیات بیشتری خواهد داد.

او افزود: کسانیکه زیر  ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان حقوق می گیرند از پرداخت مالیات معاف هستند.