سازمان نقشه‌برداری کشور متولی اعلام نرخ فرونشست در کشور است که با استفاده از داده‌های ثقل سنجی، داده‌های GPS و ترازیابی دقیق و تصاویر ماهواره‌ای میزان فرونشست را تعیین می‌کند. تازه‌ترین مطالعات این سازمان حاکی از فرونشست بیش از ۴۰ سانتیمتری در مناطقی از استان فارس، بویژه دشت مرودشت است.