پس از پایان کار کارلوس کی روش با تیم ملی و فدراسیون فوتبال، حال نام چند گزینه برای هدایت تیم ملی مطرح شده است. از زیدان و مورینیو تا کلینزمن و لوران بلان. حالا روزنامه پیروزی در گزارشی مدعی شده است که مطرح کردن این اسم ها توسط وزارت ورزش برای رد گم کنی است و سرمربی تیم ملی در همین حوالی حضور دارد. به نظر می رسد منظور روزنامه پیروزی، برانکو باشد.