پیش از هر گونه داوری و قضاوت پیرامون مدعای ساداتیان و اینکه اساساً فیلم «متری شیش و نیم» از نظر محتوایی دارای اشکال است یا نه؟ باید آقای ساداتیان بگویند چرا در این بازه زمانی که عمر برترین تکنولوژی‌های دنیا به کمتر از ۴۵ دقیقه رسیده گمان کرده با ایجاد پروپاگاندای تصنعی آن هم با اتکا به «مشکل برخی سازمان‌ها و نهادها» با محتوای فیلم، قادر به فریب افکار عمومی و بالا بردن عطش مخاطبان برای دیدن این فیلم گردد؟! توهم توطئه‌آفرینی آقای ساداتیان در استخدام اصطلاحاتی مثل «برخی نهادها و سازمان‌ها»، احتمالاً برای فریب افکار عمومی و کانالیزه کردن اذهان مخاطبان به سمت نهادهای ارزشی است که البته این اقدام تاکتیکی کهنه و پوسیده است.

فیلم «متری شیش و نیم» با سرمایه‌گذاری نیروی انتظامی ساخته شده است و ساداتیان به جای اشاره مستقیم به نیروی انتظامی تلاش کرده این موقعیت را شاید با انگاره «تجاهل العارف» به نفع خودش و فیلم مذکور مصادره به مطلوب نماید. هر چند در این رابطه هنوز از سوی نیروی انتظامی هیچ خبر یا واکنشی اعلام نشده است.