کریستین اوساگوآنا، فوروارد نیجریه ای جدید ذوب آهن خواهد بود که با قراردادی شش ماهه به ذوب آهن پیوست. این مهاجم سابقه پنج بازی ملی و بازی در ام صلال قطر، وسترلو و میشلن بلژیک را در کارنامه دارد.