به گزارش  رویترز، پروژه ریون، توسط تیمی سری متشکل بیش از دوجین عوامل اطلاعاتی سابق آمریکایی اجرا شده که به امارات کمک می‌کرده‌اند تا دولت‌ها، نظامی‌ها و فعالان حقوق بشر مخالف دولت را زیر نظر بگیرند.

رویترز بنا بر گفته‌های ۹ عامل سابق پروژه ریون گزارش داده است که دشمنان امارات از جمله ایران، قطر و ترکیه، شبه‌نظامیان یمن و افرادی که به انتقاد از امارات می‌پرداخته‌اند، از جمله اهداف پروژه ریون محسوب می‌شدند.

رویترز می‌گوید که با توجه به مدارک به دست آمده از پروژه ریون می‌تواند گزارشات این نه عامل سابق را تأیید کند.