دبیرخانه سازمان ملل متحد از تثبیت حکم حبس ابد شیخ علی سلمان و دو نفر دیگر از رهبران معارضان بحرینی ابراز تاسف کرد.

دبیرخانه سازمان ملل تاکید کرد اتهامات وارد به خاطر مخالفت این سه شخصیتی است که مخالفت آنها، مسالمت آمیز بوده است.

بر  اساس گزارش المیادین، دبیرخانه سازمان ملل بر ضرورت حمایت از حق آزادی بیان در بحرین تاکید کرده است.

دستگاه قضایی آل خلیفه اخیرا حکم حبس ابد شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق و دو نماینده سابق را تایید کرد.