طرح استیضاح شهردار ماهدشت که در صحن شورای اسلامی این شهر اعلام وصول شده بود، با اکثریت آری رای آورد.

بر اساس این رای گیری خلیل تاریقلی شهردار ماهدشت استیضاح و از سمت خود برکنار شد.

در این جلسه همچنین صادقی به عنوان سرپرست شهرداری ماهدشت منصوب شد تا اعضای شورای اسلامی این شهر جست و جو برای معرفی و تایید شهردار جدید را آغاز کنند.

شهر ماهدشت در محدوده شهرستان کرج استان البرز قرار دارد.