دو سارق برای دزدیدن یک دستگاه تلویزیون بزرگ صفحه تخت به خانه‌ای در منطقه اعیان نشین دالاس تگزاس مراجعه کردند. آنها با وجود تلاش بسیار نتوانستند تلویزیون را داخل خودروی شاسی بلند خود جای دهند.

در نهایت پس از اینکه مطمئن شدند نمی‌توانند تلویزیون را با خود ببرند، آن را به داخل خانه بازگرداندند.

پلیس خودروی شاسی بلند رها شده این دو سارق را پیدا کرد اما تحقیقات برای پیدا کردن خود آنها همچنان ادامه دارد.