اسپوتنیک گزارش داد، مادورو اظهار کرد: همه این سال ها تلاش می کردم چه به صورت شخصی و چه به صورت علنی برای ترامپ پیام بفرستم تا با دولت آمریکا تماس برقرار کنم اما جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا هر بار مانع آغاز گفتگو شد.

وی تاکید کرد که اطلاعاتی در دست دارد که نشان می دهد بولتون مانع گفتگوی وی با ترامپ شده است.