محمد هادی مرعشی اظهار کرد: این دو شیء امشب در خیابان بعثت زاهدان کار گذاشته شده بود که خوشبختانه هیچ تلفاتی نداشته و اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی بیان کرد: تحقیقات از سوی دستگاههای امنیتی و انتظامی ادامه دارد.

معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این قبیل اقدامات هیچ تأثیری در امنیت استان نخواهد داشت، گفت: نیروهای امنیتی و انتظامی برای ارتقای سطح امنیت و آرامش جامعه، شبانه روز در تلاش هستند.