محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین استعفای دولترامی حمد الله، نخست وزیر فلسطین را پذیرفته و وی را به اداره موقت دولت تا زمان تشکیل دولت جدید مأمور کرد.

تشکیلات خودگردان در پی "شکست در اجرای توافقات حاصل شده با حماس" اعلام کرده است که می‌خواهد دولتی جدید بدون مشارکت حماس تشکیل دهد.