سومین گشت کمیته مقابله با گران فروشی کالاهای اساسی دادستانی تهران عصر امروز  با حضور قاضی ذبیح زاده و قاضی قطبی به عنوان نمایندگان  دادستانی و با حضور شهرآبادی نماینده تعزیرات حکومتی استان تهران برگزار شد.

کمیته مقابله با گرا فروشی کالاهای اساسی دادستانی تهران در بازرسی های خود، در شعب یکی از فروشگاه های معروف زنجیره ای که گوشت های تنظیم بازار را عرصه می کنند، حضور یافتند اما با یخچال های خالی از گوشت مواجه شدند.

اعضای این کمیته در بازدید از سردخانه فروشگاه مزبور متوجه شدند مسئول بخش توزیع گوشت فروشگاه، گوشت ها را به جای عرضه به مردم در سردخانه دپو کرده و روی بسته های آن نام خودش را نوشته است که قاضی ذبیح زاده در همان جا دستور بازداشت مسئول متخلف را صادر کرد.